English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Спонсорство Галерия Кога и къде? Презентации Контакти
Цанко Цолов
Цанко Цолов е завършил Висшето народно военно артилерийско училище „Георги Димитров” със специалност „Автоматизирани системи за управление на ПВО, радиотехника и радионавигация” и Военна академия „Г.С. Раковски” със специалности „Национална сигурност и отбрана” и „Автоматизирано управление на войските”.
От 2004 година е дипломиран магистър в НБУ по специалност „Публична администрация “– Управление на човешки ресурси.
Преподавал е автоматизирани системи за управление в школа за запасни офицери. От 1990 до 1995 година е научен сътрудник във Военен научноизследователски институт на Генералния щаб на Българската армия, където е участвал в изграждането на автоматизираната информационна система на ръководния състав на Българската армия и Министерство на отбраната. Повече от 10 години е работил в Министерство на отбраната по създаването и стратегическото управление на автоматизираната система за управление на човешките ресурси. Бил е ръководител на българо-американски проект за модернизация и развитие на тази система.
От 2007 година Цанко Цолов е началник на отдел „Регистър и архив” на Комисията за защита на личните данни, а от април 2014 година с решение на 42-то Народното събрание е избран за член на Комисията за защита на личните данни.


©2021 bapm.bg. Всички права запазени.