English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Спонсорство Галерия Кога и къде? Презентации Контакти
Николай Джонев

Николай ръководи специализиран отдел на КПМГ в България за предоставяне на правни услуги в областта на имиграционното право, трудовата миграция и трудовата мобилност. Има над 11 години професионален опит, който включва консултации, изготвяне на актове на работодателя и индивидуални трудови документи, съдействие на български работодатели при наемане на работа на чужденци в процедури по издаване на разрешения за работа, и получаване на български визи, разрешения и удостоверения за пребиваване на чужденци в България, както и изпращане на служители от български работодатели предприятия за осигуряване на временна заетост на работа в чужбина. Опитът на Николай включва цялостно съдействие в областта на трудовото и имиграционно право на работодатели от различни сфери на бизнеса и мултинационални компании, ангажирани с реализирането на големи инфраструктурни проекти, в които са заети значителен брой хора от различни националности. При подпомагане на работодателите Николай поддържа активна комуникации с държавни органи и институции – Инспекция по труда, Агенция по заетостта, Дирекция и Сектор „Миграция“ към МВР, Дирекция „Консулски Отношения“ към МВнР и други.©2021 bapm.bg. Всички права запазени.