English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Спонсорство Галерия Кога и къде? Презентации Контакти
Анелия Горгорова
Анелия Горгорова е предприемач, психолог, опитен стратегически ЧР специалист, професионалист по развитие на лидерски потенциал, организационна промяна в интензивни, бързо разрастващи и преструктуриращи се бизнеси. Има професионална кариера от над 15г. в управление на човешки ресурси. До края на 2007  работи като корпоративен ЧР в големи компании като Практикер, Кавен Ирадис и от 2008 със свой екип в Кий Съксес Индикейтърс управлява различни консултантски проекти по стратегическо управление на ЧР.  Като член на УС на БАУХ отговаря за развитие на сертификационната програма на професионалистите по ЧР в България, като инвестира значителна част от времето си в развитие на специалисти по човешки ресурси и изграждане на ясен имидж на професията и ползите й за бизнеса. Управлява международни проекти за развитие на лидерски умения и стратегическо управление, подкрепя и участва в проекти, които подпомагат развитието на бизнес средата.
Едни от любимите теми, на които говори с изключително удоволствие е промяна на майндсета на лидерите в управлението чрез изграждане на корпоративни ценности и установяване на баланс личен живот-работа.©2021 bapm.bg. Всички права запазени.