English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Спонсорство Галерия Кога и къде? Презентации Контакти
Емил Евтимов

Емил ръководи специализираното направление на КПМГ в България за предоставяне на правни услуги в областта на трудовите и осигурителните правоотношения. Има над 13 години професионален опит, който включва консултации, изготвяне на общи вътрешни актове и процеси на работодателя и индивидуални трудови документи, процедури по преструктуриране и оптимизиране на персонал, преговори между синдикални организации, работодатели и служители. Наред с консултантската дейност представлява клиенти по трудови, данъчни и търговски дела пред българските съдилища, Инспекцията по труда, Агенцията по заетостта и други административни органи. Опитът на Емил включва и процесуално представителство на клиенти пред Съда на Европейския съюз в Люксембург.©2021 bapm.bg. Всички права запазени.